MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

SAFETY

QUALITY

ENVIRONMENT

Η Process Engineering είναι εταιρία συμβούλων με εξειδίκευση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Διαχείρισης της Ποιότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η Process Engineering ιδρύθηκε το 2006, από στελέχη με σημαντική και πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, Διαχείρισης της Ποιότητας και του Περιβάλλοντος. Στο σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της κατάφερε να αναπτύξει συνεργασίες στρατηγικής σημασίας σε βασικούς παραγωγικούς τομείς (βιομηχανία, ενέργεια, εμπόριο, τεχνικά έργα, υπηρεσίες, κ.λπ.).

Για την Process Engineering κάθε έργο αποτελεί νέα – μοναδική πρόκληση και υλοποιείται έχοντας σαν στόχο την πλήρη επιστημονική του κάλυψη, την ποιοτική ολοκλήρωσή του, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον πελάτη.

Η Process Engineering παρέχει τις υπηρεσίες της με σεβασμό στις απαιτήσεις του πελάτη, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Για την παροχή των υπηρεσιών της, η Process Engineering βασίζεται σε στελέχη με υψηλό βαθμό γνώσης, εξειδίκευσης και εμπειρίας.

Στη σύντομη αλλά σημαντική διαδρομή της, η εταιρία κατάφερε να επεκταθεί και στο εξωτερικό (Κύπρος, χώρες της Αφρικής και της Ασίας).

Η Process Engineering επενδύει συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό και στην υλικοτεχνική υποδομή της, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

τελευταία νέα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ασφαλής ανέγερση, χρήση και αποξήλωση ικριώματος"

Η Process Engineering σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Δείτε το έντυπο για την εκπαίδευση  "Ασφαλής ανέγερση, χρήση και αποξήλωση ικριώματος"

+
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Περιορισμένοι Χώροι"

Η Process Engineering σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Δείτε το έντυπο για την εκπαίδευση στους "Περιορισμένους χώρους"

 

+
Νέο πρότυπο ISO 45001 - Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

Το νέο πρότυπο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία δημοσιεύτηκε, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, να διαχειριστούν αποτελεσματικά την Ασφάλεια και Υγεία και να μειώσουν τα ατυχήματα και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να μεταμορφώσετε την εταιρία σας και να παρέχετε ένα πραγματικά ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας.
Δείτε τις διαφορές με το υπάρχον OHSAS 18001, στην παρουσίασή μας, εδώ

 

+
Διεθνές Βραβείο Ασφάλειας & Υγείας για την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου Σταύρος Νιάρχος

Συνεχίζοντας την εξέλιξη των υπηρεσιών μας αναλάβαμε την υποστήριξη της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην συμμετοχή της στον Διεθνή Διαγωνισμό για την Ασφάλεια & Υγεία που διοργανώνει το Βρετανικό Συμβούλιο Ασφάλειας (British Safety Council).

+
Κατασκευή Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας 5

Η λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5 αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επενδύση που υλοποιείται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Με συνολική προβλεπόμενη ισχύ στα 660 MW και θερμική ισχύ 140 MW για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας, η νέα μονάδα θα αντικαταστήσει με τη λειτουργία της ισόποση ισχύ από παλαιές μονάδες.

+
Σύστημα ΑΥΕ (OHSAS 18001) - Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ κατά το πρότυπο OHSAS 18001 στην κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου «Σταύρος Νιάρχος» στο Φάληρο από την Process Engineering.

+
Έκδοση προτύπου ISO 9001:2015 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίηση (ISO- International Organization for Standardization) η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

+
Έκδοση προτύπου ISO 14001:2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίηση (ISO- International Organization for Standardization) η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

+
Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ (OΗSAS 18001) στην PETROGAZ

Η Process Engineering Ltd  συνεχίζοντας την δυναμική της πορεία στον κλάδο της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) ολοκλήρωσε το έργο ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ στην PETROGAZ το οποίο πιστοποιήθηκε από διαπιστευμένο φορέα.

+
ATEX-Εκρήξεις Σκόνης-'Ενας "Κρυφός" Κίνδυνος

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που εμφανίζεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται 'καύσιμα' στερεά υλικά είναι αυτός της έκρηξης σκόνης. Όλα τα καύσιμα υλικά όταν βρεθούν σε λεπτόκοκκη μορφή και διαχυθούν στην ατμόσφαιρα σε συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από την επίδραση πηγής ανάφλεξης είναι δυνατόν να αναφλεγούν προκαλώντας πυρκαγιά ή έκρηξη.

+
Πρότυπο ISO 39001:2012- Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Το πρότυπο ISO 39001:2012 που εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety). Το πρότυπο ISO 39001 απευθύνεται σε όλες εκείνες τις εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται στόλο οχημάτων (κάθε κατηγορίας) για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και διαχειριστές οδικών δικτύων.

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

  • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
  • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
  • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

  • Λευκάδος 11, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
  • 210 6724258, 210 6724229
  • 210 6724222
  • Email PROCESS
  • Untitled 1 linkedin